Skiper: Słodecki Tomasz

Załogant: Rakocy Zbigniew

Klub: PKM LOK Poznań