Skiper: Neyman Andrzej

Załogant: Neyman Alicja

Klub: JKW Poznań