Skiper: Puacz Piotr

Załogant: Kocoń Wiktoria

Klub: JKW Poznań