Skiper: Sulejewski Krzysztof

Załogant: Kuncewicz Jerzy

Klub: ŻLKS Poznań